Is het verhaal van de verloren zoon voor gelovigen of voor ongelovigen?

Jezus vertelde de reeks ‘verloren’ gelijkenissen om de houding van de Farizeeën en Schriftgeleerden aan de kaak te stellen. Zij konden het niet verdragen dat Hij at met zondaars en tollenaars. Jezus vertelde het verhaal van de verloren zoon aan een Joods publiek. De Joden hadden een verbondsrelatie met God, ze waren Gods volk. En […]

Hoe word ik een christen?

Hoe word ik een christen? In de Bijbel komt die vraag in verschillende bewoordingen aan de orde. In Handelingen 16:30-31 stelt een cipier Paul en Silas de vraag: “Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?” Ze antwoordden: “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.” Een […]

Waar spreekt de Bijbel over bekering?

Het woord ‘bekering’ komt één keer in de Bijbel voor (hoewel dit afhankelijk is van het soort vertaling). Het verwante woord ‘bekeerling(en)’ komt vier keer voor. Hoewel deze woorden niet vaak voorkomen, is dit wel het geval met het begrip ‘bekering’. Het woord ‘bekering’ komt voor in Handelingen 15:3: “Nadat zij dan door de gemeente uitgeleide gedaan […]