Houden christenen de Sabbat?

Toen God de wereld schiep, rustte Hij op de zevende dag. Toen God de tien geboden aan Israël gaf, gebood Hij Israël om ook op de zevende dag te rusten. In Exodus 20:11 staat dat God op de zevende dag rustte van Zijn scheppingswerk en dat Hij daarom die dag zegende en heiligde. In Deuteronomium […]