Geloven christenen in drie goden?

three-gods-muslim

Ik hoorde dat Christenen in drie goden geloven. Is dat waar? De Bijbel vertelt duidelijk dat er maar één God is. In Deuteronomium 6:4 lezen we: “Hoor, Israël: de Heer onze God, de Heer is één.” Jezus bevestigt dit in het Nieuwe Testament, in Markus 12:28-29. Op de vraag welk gebod het belangrijkste is, antwoordt […]