Over wie getuigen wij?

message

Elke keer dat we de gelegenheid hebben om met iemand over de Bijbel te spreken, moeten we in gedachten houden dat we spreken als boodschappers van God, alsof Hij zelf luistert naar wat we zeggen over Zijn Evangelie. Dit besef creëert ontzag en een enorme verantwoordelijkheid als het gaat om het uitleggen en delen van […]

Is het mogelijk om je redding te verliezen?

How can you know God?

Twee passages in de brief aan de Hebreeën lijken te leren dat het mogelijk is om gered te worden en later je redding te verliezen. In Hebreeën 6:4-6 lezen we: “Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, […]