Hebben we een vrije wil?

Do we have free will?

God schiep man en vrouw en gaf hun het bevel Hem te gehoorzamen (Genesis 2:17). Maar Adam en Eva waren niet gehoorzaam (Genesis 3:6). Toch waren ze zeker in staat om een keuze te maken. Toen ze ervoor kozen om vruchten van Boom van Kennis van Goed en Kwaad te eten, ervoeren ze de gevolgen […]