Wat is “de tegenwoordige eeuw” en “de eeuw die komt”?

present age - age to come

Het Oude Testament spreekt over een tegenwoordige tijd van zonde en een toekomstige tijd van verlossing. Ook het Nieuwe Testament spreekt over twee ‘eeuwen’ of ‘werelden’: deze tegenwoordige eeuw en de eeuw die komt. Het woord ‘eeuw’ verwijst daarbij naar een lange tijdsperiode, soms zelfs eeuwig. De apostel Paulus stelde in Efeze 1:21 dat God […]

Wie zijn de 144.000 in het Bijbelboek Openbaring?

Wat is de kerk?

Wie zijn de 144.000 in de Openbaring die de Koningen en Priesters zullen zijn? Openbaring is een profetisch boek (Openbaring 1:3; 22:18-19) waarin contrasterende woorden en afbeeldingen elkaar wederzijds verrijken en interpreteren. In hoofdstuk 1 ziet de apostel Johannes bijvoorbeeld zeven gouden kandelaars (1:12), maar hij hoort dat het zeven gemeenten zijn (1:20). In hoofdstuk […]

Waarom schreeuwde Jezus het uit toen Hij aan het kruis hing?

Waarom schreeuwde Hij: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ (Mattheüs 27:46). Jezus citeerde uit Psalm 22, een psalm van David. Deze psalm is profetisch – het gaat om het lijden van Jezus aan het kruis. In vers 8 schrijft David: ‘Allen die mij zien, bespotten mij (….), zij trekken de lippen op.’ […]