Is overspel onvergeeflijk?

Is adultery unforgivable?

Nee, er is maar één onvergeeflijke zonde, en dat is het verharden van je hart tegen het Evangelie en het verwerpen van Jezus als je Verlosser (Markus 3:28-30). Overspel is een vreselijke zonde Overspel is een vreselijke zonde. Het is een van de meest bekritiseerde daden in de Bijbel. Het doet afbreuk aan alle relaties […]

Wat staat er in de Bijbel over de zorg voor bejaarde ouders?

What does the Bible say about caring for your old parents?

De eerste aanwijzing dat we voor onze ouders moeten zorgen, vinden we in de Tien Geboden – ‘Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft’ (Exodus 20:12). In het Oude Testament, evenals in veel antieke culturen, kwam het vaak voor dat een […]