Wat is geloof?

What is faith all about?

Geloof is een volledig vertrouwen in iets. Om in deze wereld te kunnen leven, moet je geloof en vertrouwen hebben. Je stapt bijvoorbeeld in een vliegtuig omdat je erop vertrouwt dat de piloot je veilig naar je bestemming brengt. Tijdens ons leven op aarde kunnen we geloven in allerlei personen, plaatsen en dingen, maar als […]