Hoe moet ik bidden? Een praktische leidraad voor persoonlijk gebed

how-to-pray

Als Christenen hebben we het krachtige voorrecht van het gebed. We weten dat gebed belangrijk is, en dat het deel zou moeten zijn van ons dagelijks leven. En toch is bidden niet altijd gemakkelijk. Soms zitten we met dezelfde vraag als Jezus’ discipelen: “Heere, leer ons bidden” (Lukas 11:1). Formuliergebeden of onze eigen woorden? Jezus gaf […]