Wat is het zendingsbevel?

great-commission

Jezus’ laatste opdracht aan Zijn volgelingen was: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen” (Mattheüs 28:19-20). In Markus 16:15 wordt deze opdracht, beter bekend als het zendingsbevel, door Hem herhaald: […]