Wat leert God ons in het boek Jozua?

What does God teach us in Joshua?

Jozua is het zesde boek in het Oude Testament. Het vertelt hoe het volk Israël eindelijk het land binnenging dat God aan Abraham en zijn nakomelingen had beloofd. Er is zo veel te leren in Jozua dat het niet allemaal in één artikel past. Hier zijn de belangrijkste lessen: 1. God houdt Zich aan Zijn […]