Is Jezus werkelijk uit de dood opgestaan?

Did Jesus really rise from the dead?

Ja, Hij is echt opgestaan! Dat is de kern van ons geloof. Jezus werd gekruisigd, en Zijn dode lichaam werd begraven op een vrijdag. Twee dagen later, op eerste Paasdag (waarschijnlijk op 7 april van het jaar 30 n.Chr.), ging een groepje vrouwen naar Zijn graf. Er verschenen engelen aan hen die zeiden: ‘Waarom zoekt […]