Wat zegt de Bijbel over de kinderdoop?

What does the Bible say about infant baptism?

De Bijbel zegt niets over de kinderdoop. Ook zegt ze niets over volwassendoop van mensen die geboren zijn in een christelijke familie. Dus moest de kerk zelf een beslissing nemen over wat er moest gebeuren met kinderen van gelovigen: hen als kinderen dopen, of wachten tot ze opgegroeid zijn en kunnen getuigen van hun eigen […]