Waarom wilde God geen koning geven aan Israël?

Why did God not give a king to Israel?

Waarom wilde God de Israëlieten geen koning geven toen ze daar om vroegen, terwijl in Genesis 49:10 geprofeteerd werd dat de scepter niet zou wijken van Juda? God afwijzen Toen de Israëlieten vroegen om een koning, zei God “zij hebben Míj verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn” (1 Samuel 8:7). Dat was […]