Hoe moet ik me verzoenen met een broeder of zuster in Christus?

How to reconcile with a brother or sister in Christ?

Er zijn twee soorten situaties die kunnen leiden tot de behoefte aan verzoening: 1. We hebben tegen iemand gezondigd, iemand boos gemaakt of mishandeld 2. Iemand anders heeft tegen ons gezondigd, ons boos gemaakt of mishandeld. Als we deze dingen niet meer kunnen bespreken, ons verontschuldigen en vergeving ontvangen, is het in beide situaties het […]