Waarom communiceert God met ons via de Bijbel en niet via onze ziel?

Why does God not communicate with us trough our souls?

God heeft nooit via onze zielen gecommuniceerd. In de Hof van Eden sprak God met Adam en Eva en leerde hen hoe ze moesten leven (Genesis 2:16-18; zie ook Genesis 3:8-9). Na de zondeval Na Genesis 3 was de situatie echter heel anders. Adam en Eva waren nu uitgesloten van de Hof van Eden en […]