Waarom gaf God zoveel details over de stammen van Israël?

black-holy-bible-on-pulpit

Abraham was door God gekozen om de vader van een nieuwe natie te worden. God sloot een verbond met Abraham en beloofde dat Hij hem zou zegenen. Hij zou de vader van volken zijn en door hem zou de hele wereld gezegend worden (Genesis 12:1-3). Zijn zoon Izak had twee zonen: Ezau en Jakob. God […]