Bestaat de hel echt?

Does hell really exist?

De hel is echt. Jezus, Gods Zoon, kwam vanuit de hemel om ons de weg naar de hemel te wijzen. Hij beloofde dat Hij eeuwig leven zou geven wie in Hem gelooft. Zij die geloven zullen opstaan uit de dood (Johannes 6:34-40). Tegelijkertijd is er niemand in de Bijbel die zo vaak tegen de hel […]