Mag een christen met een ongelovige trouwen?

Can you marry an unbeliever?

De vraag of een christen met een ongelovige mag trouwen is een gevoelige. Het is goed om te kijken naar wat de Bijbel hierover zegt. Dan zullen we de juiste weg weten te vinden. Waarschuwing In de Bijbel vinden we een waarschuwing om niet met een ongelovige te trouwen. ‘Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, […]