Wat is waarheid?

When are names written in the Book of Life?

Op deze vraag geeft de Bijbel een drievoudig antwoord. Ten eerste zegt Jezus: ‘Ik ben de waarheid’ (Joh.14:6). Ten tweede zegt Jezus als Hij tot God de Vader bidt: ‘Uw woord is de waarheid’ (Joh. 17:17). Ten derde zegt Hij dat de Heilige Geest de Geest der waarheid is (Joh. 14:17). Als deze drie criteria […]