Is de redding voor de hele wereld?

Is the salvation for the whole world?

Nog voordat het volk Israël bestond, had God zijn belofte al gedaan dat er redding voor alle volken zou komen. God riep Abram om zijn land en familie te verlaten en gaf hem de belofte. “Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen […]