Hoe maakt God mij duidelijk wat mijn levensdoel is?

Onze keuzes

Het geloof in wat Jezus ons openbaarde is het inslaan van een doelbewuste richting. Hij zei immers: ‘Zie, Ik kom om uw wil te doen, o God’ (Hebreeën 10:5-10; Psalm 40). Als we er voor kiezen Gods wil te doen, dan zullen we ontdekken, dat wat Jezus ons leerde van God komt. In Johannes 7:17 […]