Hoe moeten tienden en offers worden gebruikt?

geld

De Bijbel verwacht dat gelovigen offers (tienden) zullen brengen aan de kerk als geheel, wat de kerkgemeenschap betekent. Dat aanbod kan fysieke bezittingen zijn, maar in de moderne wereld gaat het vaak om geld. Handelingen Deze offers worden dan beheerd door de kerkleiders samen. Het vroegste voorbeeld dat we zien is in het boek Handelingen: […]