Waar is Jezus nu?

Jezus

Jezus kwam ongeveer tweeduizend jaar geleden naar deze aarde. Hij leefde ongeveer 33 jaar, stierf aan het kruis, werd opgewekt uit de dood en toen, na veertig dagen, keerde Hij terug naar de hemel (Lukas 24:50-51). En tot op de dag van vandaag is Jezus nog steeds in de hemel. Er zijn veel verzen in […]