Wat zegt de Bijbel over boosheid?

boosheid

Als mensen hebben we allemaal onze emoties. Sommige mensen zijn gauw boos en kunnen zich moeilijk beheersen. Moeten we dat accepteren en het maar zo laten? Of wil God dat we anders omgaan met boosheid? Leven zonder Christus In Galaten 5:19-21 staat: “Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, […]