Wil God een relatie met mij?

Relatie

Wat vindt God van mij en hoe ziet Hij mij? Hoe staan wij mensen tegenover God? Relatie met God God heeft ons gemaakt naar Zijn beeld, staat in het begin van de Bijbel. Als mens zijn we geschapen met als allerhoogste doel: een persoonlijke relatie met God te hebben. De zondeval heeft helaas een vernietigend […]