Waarom laat God mensen doden?

In de tien geboden zegt de Here God “Pleeg geen moord.” En even later gebiedt Hij de Israëlieten om alle inwoners van Jericho te doden. Hoe kan dat? Onwettig doden Het gebod is “U zult niet doodslaan” (Exodus 20:13). In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt dit correct vertaald als: “Pleeg geen moord.” De Bijbel kent geen […]