Welke macht heeft de duivel?

macht over de wereld

Hoeveel macht heeft de duivel? Speelt hij een belangrijke rol in het evenwicht tussen licht en donker, goed en kwaad? Wie heeft macht over de wereld? De Bijbel laat zien dat er geen evenwicht is tussen goed en kwaad. God heeft de wereld goed geschapen (zie Genesis 1 en 2). Door de zonde van de […]