Waarom wordt God ‘Vader’ genoemd?

Vader en kind

God wordt in de Bijbel ‘Vader’ genoemd, bijvoorbeeld in het Hogepriesterlijk gebed. Ook Jezus leert ons dit in het bekendste gebed, het ‘Onze Vader’ (Matteüs 6:9). Maar waarom wordt God zo genoemd? Wie en hoe is God In Johannes 1:1-2 staat: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het […]