De Heilige Geest als metgezel

Zon en wolken

Toen Jezus de discipelen voorbereidde op het vertrek naar Zijn Vader zei Hij: “Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe“ ( Johannes 14:18). “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft” (Johannes 14:16). De Heilige Geest als metgezel […]