Waarom gaan zoveel verhalen in de Bijbel tegen de leer van Jezus in?

Er zijn zoveel tegenstellingen tussen wat de Bijbel beschrijft en wat Jezus ons te zeggen heeft, bijvoorbeeld het bedrog van Jakob, het doden van vijanden. Hoe is dat mogelijk? Heiligt het doel de middelen? Om diverse redenen staat er veel in de Bijbel wat moeilijk te rijmen is met wat Jezus ons te zeggen heeft. […]

Wat is de Drie-eenheid?

Wat is de drie-eenheid?

God openbaart zich in de Bijbel als Schepper en Onderhouder van het universum. De Bijbel zegt ons duidelijk dat er maar één God is: ”Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!” (Deuteronomium 6:4). Tegelijkertijd komen we herhaaldelijk passages in de Bijbel tegen die aantonen dat die ene God bestaat uit meerdere personen. […]