10 Bijbelse citaten over liefde voor andere mensen

10 Biblical quotes about love for fellow humans

De Bijbel spreekt vaak over liefde. Het vaakst vertelt ze over Gods liefde voor mensen. Maar ze heeft ook veel te zeggen over liefde voor andere mensen. Hieronder staan 10 Bijbelcitaten over dit onderwerp.

1. Mattheüs 22:37-39
“Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

2. Lukas 6:31
“En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.”

3. Lukas 6:35
“Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en de slechten.”

4. Johannes 13:34
“Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.”

5. Romeinen 13:10
“De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.”

6. Efeziërs 4:2
“Wees nederig en zachtmoedig, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.”

7. Efeziërs 5:25
“Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.”

8. 1 Petrus 4:8
“Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonde bedekken.”

9. 1 Johannes 3:17-18
“Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?.”

10. 1 Johannes 4:7
“Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.”

Al deze citaten komen uit de Herziene Statenvertaling

Deel artikel