10 Bijbelcitaten over liefde

10 Biblical quotes about love

De Bijbel vertelt ons veel over God en mensen. Maar ze bevat ook diepe wijsheid en filosofische inzichten, bijvoorbeeld over liefde. Lees deze 10 citaten om een eerste indruk te krijgen, en neem even de tijd om na te denken over deze goddelijke wijsheid en haar betekenis voor jouw persoonlijke leven.

Spreuken 27:5 “Openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde.”

Spreuken 10:12 “Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.”

Hooglied 8:4-7 “Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem: waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren, voordat het haar behaagt? … Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten.”

Mattheüs 6:24 “Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en geld.”

Romeinen 12:9 “Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.”

1 Korinthe 13:4-8 “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit.”

1 Korinthe 13:13 “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”

Kolossenzen 3:14 “En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.”

1 Johannes 4:8 “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.”

1 Johannes 4:18-19 “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.”

( Alle Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling)

Hoe spreken deze Bijbelteksten tot jou? Deel je gedachten hier beneden!

Deel artikel